تاریخچه کولیس

سرگذشت کالیپرها؛ از چین تا ژاپن انواع مختلف کولیس هایی که امروزه از آنها در بسیاری از زمینه ها و صنعت ها استفاده می شود، در گذشته داستان طولانی ای داشته اند. برخی می گویند ایده و توسعه ی این دستگاه ها ابتدا از شرق آمده. برخی دیگر معتقدند، غربیان اولین بار موفق به اختراع […]

کولیس دیجیتال ۳۰۰-۰ میلیمتر و ۱۲-۰ اینچ- ضد آب

کولیس دیجیتال 30 سانت ضد آب میتوتویو با کد فنی 754-500 محصول پر فروش میتوتویو در ایران است. قابلیت اندازه گیری خارج و داخل و عمق و پله دارد و مقاوم در برابر آب و گرد و غبار می باشد. این محصول با کولیس خروجی دار کد 173-500 که ضد آب نمی باشد تقریبا قیمت […]

 • mitutoyoiran
 • 12 تیر 1400
کولیس عمق سنج دیجیتال ۱۶۰-۰ میلیمتر

ارتفاع سنج ( کولیس پایه دار ) ابزاری جهت اندازه گیری ارتفاع قطعه کار در مدل های دیجیتال و معمولی و ابزار عمق سنج جهت اندازه گیری عمق در مدل های دیجیتال و ورنیه توسط برند میتوتویو ژاپن ارئه می گردند.

 • mitutoyoiran
 • 21 اسفند 1398
کولیس عمق سنج ورنیه ۳۰۰-۰ میلیمتر

ارتفاع سنج ( کولیس پایه دار ) ابزاری جهت اندازه گیری ارتفاع قطعه کار در مدل های دیجیتال و معمولی و ابزار عمق سنج جهت اندازه گیری عمق در مدل های دیجیتال و ورنیه توسط برند میتوتویو ژاپن ارئه می گردند.

 • mitutoyoiran
 • 21 اسفند 1398
کولیس عمق سنج ورنیه ۲۰۰-۰ میلیمتر

ارتفاع سنج ( کولیس پایه دار ) ابزاری جهت اندازه گیری ارتفاع قطعه کار در مدل های دیجیتال و معمولی و ابزار عمق سنج جهت اندازه گیری عمق در مدل های دیجیتال و ورنیه توسط برند میتوتویو ژاپن ارئه می گردند.

 • mitutoyoiran
 • 21 اسفند 1398
کولیس عمق سنج ورنیه۱۵۰-۰ میلیمتر

ارتفاع سنج ( کولیس پایه دار ) ابزاری جهت اندازه گیری ارتفاع قطعه کار در مدل های دیجیتال و معمولی و ابزار عمق سنج جهت اندازه گیری عمق در مدل های دیجیتال و ورنیه توسط برند میتوتویو ژاپن ارئه می گردند.

 • mitutoyoiran
 • 21 اسفند 1398
کولیس عمق سنج دیجیتال ۳۰۰-۰ میلیمتر

ارتفاع سنج ( کولیس پایه دار ) ابزاری جهت اندازه گیری ارتفاع قطعه کار در مدل های دیجیتال و معمولی و ابزار عمق سنج جهت اندازه گیری عمق در مدل های دیجیتال و ورنیه توسط برند میتوتویو ژاپن ارئه می گردند.

 • mitutoyoiran
 • 21 اسفند 1398
کولیس عمق سنج دیجیتال ۲۰۰-۰ میلیمتر

ارتفاع سنج ( کولیس پایه دار ) ابزاری جهت اندازه گیری ارتفاع قطعه کار در مدل های دیجیتال و معمولی و ابزار عمق سنج جهت اندازه گیری عمق در مدل های دیجیتال و ورنیه توسط برند میتوتویو ژاپن ارئه می گردند.

 • mitutoyoiran
 • 21 اسفند 1398
کولیس عمق سنج دیجیتال ۱۵۰-۰میلیمتر

ارتفاع سنج ( کولیس پایه دار ) ابزاری جهت اندازه گیری ارتفاع قطعه کار در مدل های دیجیتال و معمولی و ابزار عمق سنج جهت اندازه گیری عمق در مدل های دیجیتال و ورنیه توسط برند میتوتویو ژاپن ارئه می گردند.

 • mitutoyoiran
 • 21 اسفند 1398
کولیس ارتفاع سنج ساعتی ۳۰۰-۰ میلیمتر

ارتفاع سنج ( کولیس پایه دار ) ابزاری جهت اندازه گیری ارتفاع قطعه کار در مدل های دیجیتال و معمولی و ابزار عمق سنج جهت اندازه گیری عمق در مدل های دیجیتال و ورنیه توسط برند میتوتویو ژاپن ارئه می گردند.

 • mitutoyoiran
 • 21 اسفند 1398
بستن
مقایسه